• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program „Podjęta decyzja”

  Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, schemat a

  Okres realizacji:

  01.03.2006 - 31.12.2007

  Główny cel projektu:

  Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych poprzez umożliwienie im kształcenia zawodowego i językowego oraz zdobycia doświadczenia zawodowego w miejscu pracy, a także udzielenia dotacji dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

  Beneficjenci ostateczni:

  Projekt przewiduje objąć pomocą grupę 220 osób bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych do 24 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach.

  W ramach projektu założono zastosowanie następujących form wsparcia:

  • szkolenie językowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • szkolenie zawodowe (70 beneficjentów ostatecznych)
  • poradnictwo zawodowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • przygotowanie zawodowe (45 beneficjentów ostatecznych)
  • szkolenie „Własna działalność gospodarcza” (103 beneficjentów ostatecznych)
  • przyznanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (105 beneficjentów ostatecznych)
  • doradztwo (105 beneficjentów ostatecznych)

  Działania towarzyszące:

  • refundacja kosztów dojazdu na szkolenie oraz na przygotowanie zawodowe
  • refundacja kosztów opieki nad osobami zależnymi

  Całkowite wydatki projektu:

  1.917.289,33 PLN

  Projekt współfinansowany w 73,74% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Utworzono: 2014-01-21 11:39 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-30 13:39
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1224

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl