• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program "Równe szanse"

  Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

  Okres realizacji:

  01.01.2012 - 30.06.2013

  Cel główny:

  uzyskanie do 30.06.2013r. zatrudnienia przez minimum 140 bezrobotnych zarejestowanych w PUP Gliwice (w tym 55% kobiet), w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Wartość projektu: 1 808 986,40 PLN

  Opis projektu:

  Projekt zakłada aktywizację zawodową 308 osób bezrobotnych, w tym minimum 55% kobiet, zarejestrowanych w PUP Gliwice w okresie 18 miesięcy na przełomie 2012 i 2013 roku.

  1. Realizacja szkoleń zawodowych wraz z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym - liczba osób 168.

  • kurs sekretarski - 260h
  • Rachunkowośc - księgowość I i II stopnia - 300h
  • Opiekun osób starszych wraz z językiem obcym - 270h
  • Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW - 200h
  • Pracownik hurtowni - 200h
  • Uprawnienia SEP do 1kV - 134h
  • Kosmetyczka - 200h
  • Spawanie MAG - 280h
  • Operator sprzętu ciężkiego - 314h
  • AUTOCad - 110h
  • Kadry i rachuba płac - 310h
  • Kwalifikacja wstępna dla kierowców kat. C i C+E - 140 h

  2. Realizacja stażu zawodowego wraz z pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym - liczba osób 140, w tym 63 osoby długotrwale bezrobotne.

  Opis grupy docelowej: Grupą docelową w realizowanym projekcie jest 308 osób (w tym 55% kobiet) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Gliwice, w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Wsparcie towarzyszące: Uczestnicy projektu będą mogli ubiegać się o refundacje kosztów dojazdu i opieki nad osobami zależnymi na zasadach wskazanych w Regulaminie udziału w projekcie.

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Równe szanse [ 8 ]
  plik w formacie PDF Projekt Równe Szanse - Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przejazdu na staż 24-02-12 96.57KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 96.57KB) pobierz
  plik w formacie PDF Projekt Równe Szanse - Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż 24-02-12 95.07KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 95.07KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie autobusem 15-01-16 09:23 38.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 38.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie autem 21-02-12 119KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 119KB) pobierz
  plik w formacie DOC Wniosek o refundację kosztów dojazdu - projekt Równe szanse 21-02-12 111KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 111KB) pobierz
  plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów opieki w projekcie Równe szanse 21-02-12 102KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin udziału w projekcie Równe szanse 21-02-12 166.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 166.5KB) pobierz
  plik w formacie DOC Regulamin naboru do projektu Równe szanse 21-02-12 123KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 123KB) pobierz
  Utworzono: 2014-01-21 11:42 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-24 14:58
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1505

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl