• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Rozporządzenia

    Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
  Kategoria: Rozporządzenia [ 6 ]
  plik w formacie PDF Rozporządzenie MPiPS z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej (Dz. U. 123 poz. 1023) 12-01-10 33.02KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33.02KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2009.01.07 - Rozporządzenie - w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 05-01-10 33KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 33KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy 05-01-10 62.29KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 62.29KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2008.03.02 - Rozporządzenie - w sprawie standardów usług pracy 05-01-10 69.76KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 69.76KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.11.26 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 05-01-10 83.18KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 83.18KB) pobierz
  plik w formacie PDF 2004.10.06 - Rozporządzenie MGiP - w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego 05-01-10 81.73KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 81.73KB) pobierz
  Utworzono: 2014-03-17 11:49
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1856

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl