• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Marzec 2009

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 1 1053 1053 0 0 0 0 0 457 457 0 0 0 0 0 0 0
  1-3 2 1808 0 1808 0 0 0 0 812 0 812 0 0 0 0 0 0
  3-6 3 1082 0 0 1082 0 0 0 613 0 0 613 0 0 0 0 0
  6-12 4 672 0 0 0 672 0 0 444 0 0 0 444 0 0 0 0
  12-24 5 455 0 0 0 0 455 0 297 0 0 0 0 297 0 0 0
  pow. 24 6 785 0 0 0 0 0 785 506 0 0 0 0 0 506 0 0
  Wiek 18-24 7 1094 305 425 188 106 41 29 559 133 166 116 83 36 25 0 0
  25-34 8 1830 381 634 335 208 127 145 1026 171 293 192 146 104 120 0 0
  35-44 9 971 147 304 197 105 79 139 573 61 161 115 75 52 109 0 0
  45-54 10 1387 168 336 269 188 140 286 777 81 170 157 117 78 174 0 0
  55-59 11 484 43 93 87 55 60 146 194 11 22 33 23 27 78 0 0
  60-64 l. 12 89 9 16 6 10 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wykształcenie wyższe 13 675 136 235 123 71 39 71 379 69 119 75 51 27 38 0 0
  policealne i śr. zawod. 14 1342 227 459 248 174 94 140 759 111 221 158 111 62 96 0 0
  średnie ogólnokształ. 15 628 119 200 137 82 41 49 409 63 116 98 66 31 35 0 0
  zasad. zawod. 16 1235 253 399 227 127 100 129 565 86 154 108 71 64 82 0 0
  gimnazjalne i poniżej 17 1975 318 515 347 218 181 396 1017 128 202 174 145 113 255 0 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 18 968 200 304 144 96 75 149 498 89 120 83 60 49 97 0 0
  1-5 19 1123 236 424 193 116 70 84 557 93 173 104 82 47 58 0 0
  5-10 20 616 106 203 117 68 51 71 372 53 107 80 44 36 52 0 0
  10-20 21 799 129 236 153 93 60 128 457 60 128 85 66 36 82 0 0
  20-30 22 611 72 170 125 82 56 106 301 30 68 67 46 29 61 0 0
  30 lat i więcej 23 158 21 36 37 25 21 18 61 6 16 18 10 7 4 0 0
  bez stażu 24 1580 289 435 313 192 122 229 883 126 200 176 136 93 152 0 0
  Ogółem 25 5855 1053 1808 1082 672 455 785 3129 457 812 613 444 297 506 0 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 26 1053 305 105 152 276 379 571 73 18 24
  1-3 27 1808 425 281 290 423 583 916 126 44 72
  3-6 28 1082 188 343 246 276 377 574 101 33 50
  6-12 29 672 106 288 182 189 230 345 96 8 49
  12-24 30 455 41 450 161 136 145 281 81 8 62
  pow. 24 31 785 29 770 345 333 266 523 119 4 133
  Wiek 18-24 32 1094 1094 155 0 398 770 537 95 9 27
  25-34 33 1830 0 529 0 304 725 756 254 39 61
  35-44 34 971 0 413 0 257 191 638 156 25 62
  45-54 35 1387 0 756 0 427 188 868 78 34 155
  55-59 36 484 0 318 0 199 83 342 11 5 78
  60-64 l. 37 89 0 66 0 48 23 69 2 3 7
  Wykształcenie wyższe 38 675 79 174 82 0 253 0 12 0 3
  policealne i śr. zawod. 39 1342 255 427 256 0 374 0 78 6 58
  średnie ogólnokształ. 40 628 223 193 119 301 268 0 34 1 36
  zasad. zawod. 41 1235 174 437 289 0 256 1235 143 31 116
  gimnazjalne i poniżej 42 1975 363 1006 630 1332 829 1975 329 77 177
  Straż pracy ogółem do 1 roku 43 968 239 420 190 303 400 540 113 26 71
  1-5 44 1123 236 304 111 226 0 537 127 20 53
  5-10 45 616 8 220 97 123 0 349 75 9 33
  10-20 46 799 0 343 267 183 0 486 61 5 77
  20-30 47 611 0 275 392 122 0 341 26 7 37
  30 lat i więcej 48 158 0 47 151 28 0 87 0 0 11
  bez stażu 49 1580 611 628 168 648 1580 870 194 48 108
  Ogółem 50 5855 1094 2237 1376 1633 1980 3210 596 115 390
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 51 457 133 59 57 125 170 214 65 0 6 48
  1-3 52 812 166 168 111 197 256 356 104 3 32 99
  3-6 53 613 116 221 121 150 208 282 90 5 24 78
  6-12 54 444 83 190 96 143 158 216 90 0 28 88
  12-24 55 297 36 296 80 97 110 177 75 0 31 86
  pow. 24 56 506 25 499 172 214 179 337 112 0 79 150
  Wiek 18-24 57 559 559 122 0 215 421 246 87 1 10 105
  25-34 58 1026 0 407 0 181 438 396 237 3 27 239
  35-44 59 573 0 302 0 184 110 359 142 2 38 133
  45-54 60 777 0 448 0 253 77 443 64 2 88 60
  55-59 61 194 0 154 0 93 35 138 6 0 37 12
  Wykształcenie wyższe 62 379 57 103 29 0 154 0 12 0 0 12
  policealne i śr. zawod. 63 759 124 284 135 0 209 0 69 0 22 62
  średnie ogólnokształ. 64 409 132 153 79 213 160 0 33 1 24 30
  zasad. zawod. 65 565 76 258 114 0 136 565 122 0 63 114
  gimnazjalne i poniżej 66 1017 170 635 280 713 422 1017 300 7 91 331
  Straż pracy ogółem do 1 roku 67 498 113 262 78 154 198 253 104 3 29 93
  1-5 68 557 92 207 47 117 0 250 116 1 26 84
  5-10 69 372 7 152 52 86 0 194 67 0 20 38
  10-20 70 457 0 221 152 117 0 260 51 0 46 27
  20-30 71 301 0 154 183 74 0 139 19 0 21 4
  30 lat i więcej 72 61 0 14 59 15 0 27 0 0 4 0
  bez stażu 73 883 347 423 66 363 883 459 179 4 54 303
  Ogółem 74 3129 559 1433 637 926 1081 1582 536 8 200 549
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174362

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl