• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2011

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 371 371 0 0 0 0 0 199 199 0 0 0 0 0 11 6 3
  1-3 506 0 506 0 0 0 0 279 0 279 0 0 0 0 10 13 7
  3-6 767 0 0 767 0 0 0 436 0 0 436 0 0 0 13 17 7
  6-12 894 0 0 0 894 0 0 504 0 0 0 504 0 0 18 13 4
  12-24 545 0 0 0 0 545 0 353 0 0 0 0 353 0 0 19 6
  pow. 24 298 0 0 0 0 0 298 197 0 0 0 0 0 197 0 28 6
  Wiek 18-24 720 119 151 167 187 79 17 437 64 84 97 118 59 15 28 8 4
  25-34 1044 117 157 253 259 183 75 682 66 94 163 158 137 64 24 20 10
  35-44 603 62 85 142 154 99 61 361 35 47 82 90 69 38 0 23 5
  45-54 693 43 79 150 198 135 88 366 18 40 74 103 74 57 0 29 9
  55-59 259 24 24 46 80 40 45 122 16 14 20 35 14 23 0 10 4
  60-64 l. 62 6 10 9 16 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Wykształcenie wyższe 336 45 56 69 96 53 17 232 35 35 52 66 33 11 51 5 3
  policealne i śr. zawod. 723 85 120 177 194 103 44 488 50 75 126 128 79 30 0 20 8
  średnie ogólnokształ. 366 48 63 89 103 44 19 286 38 51 61 80 41 15 1 6 5
  zasad. zawod. 969 96 123 213 253 185 99 472 32 54 94 121 107 64 0 34 10
  gimnazjalne i poniżej 987 97 144 219 248 160 119 490 44 64 103 109 93 77 0 31 7
  Straż pracy ogółem do 1 roku 475 52 78 117 106 70 52 296 30 41 79 59 50 37 10 4 2
  1-5 658 84 110 136 187 107 34 397 51 62 81 109 71 23 6 12 4
  5-10 368 31 47 96 102 55 37 209 10 29 55 55 35 25 0 11 5
  10-20 482 40 58 122 131 89 42 250 20 26 63 64 54 23 0 15 4
  20-30 338 26 40 72 100 67 33 156 12 20 24 52 35 13 0 3 2
  30 lat i więcej 125 16 20 29 28 22 10 53 6 8 15 11 8 5 0 1 1
  bez stażu 935 122 153 195 240 135 90 607 70 93 119 154 100 71 36 50 15
  Ogółem 3381 371 506 767 894 545 298 1968 199 279 436 504 353 197 52 96 33
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 321 119 43 51 107 150 193 30 8 8 0
  1-3 446 151 72 74 171 186 267 42 16 14 0
  3-6 661 167 141 133 202 241 432 62 21 25 0
  6-12 805 187 363 208 236 274 501 65 15 47 0
  12-24 545 79 545 131 149 161 345 67 9 29 0
  pow. 24 296 17 289 115 96 104 218 41 3 28 0
  Wiek 18-24 720 720 177 0 303 502 306 56 3 9 0
  25-34 848 0 437 0 159 385 451 134 18 18 0
  35-44 520 0 277 0 153 98 407 75 15 23 0
  45-54 665 0 382 0 218 95 545 41 27 57 0
  55-59 259 0 142 0 99 23 199 1 5 34 0
  60-64 l. 62 0 38 0 29 13 48 0 4 10 0
  Wykształcenie wyższe 243 56 124 23 0 132 0 10 1 4 0
  policealne i śr. zawod. 544 170 255 92 22 239 0 41 6 13 0
  średnie ogólnokształ. 331 188 123 38 213 180 0 27 1 10 0
  zasad. zawod. 969 124 464 261 53 180 969 79 23 51 0
  gimnazjalne i poniżej 987 182 487 298 673 385 987 150 41 73 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 441 139 220 63 155 181 253 58 14 25 0
  1-5 528 141 250 43 134 0 335 70 9 18 0
  5-10 310 4 167 54 65 0 224 35 8 22 0
  10-20 416 0 226 151 118 0 344 30 12 24 0
  20-30 320 0 157 211 79 0 242 3 6 25 0
  30 lat i więcej 124 0 50 115 30 0 80 0 0 7 0
  bez stażu 935 436 383 75 380 935 478 111 23 30 0
  Ogółem 3074 720 1453 712 961 1116 1956 307 72 151 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 163 64 20 23 65 84 76 27 1 3 25 0
  1-3 240 84 42 32 96 108 118 36 1 4 46 0
  3-6 362 97 87 57 106 151 197 58 0 11 82 0
  6-12 442 118 187 92 130 173 230 59 1 19 95 0
  12-24 353 59 353 60 100 118 200 60 0 15 89 0
  pow. 24 196 15 191 63 63 81 141 38 0 14 86 0
  Wiek 18-24 437 437 125 0 180 314 143 55 0 4 68 0
  25-34 550 0 314 0 105 271 261 122 2 8 220 0
  35-44 300 0 176 0 100 66 214 68 1 10 79 0
  45-54 347 0 206 0 128 53 258 32 0 27 48 0
  55-59 122 0 59 0 47 11 86 1 0 17 8 0
  Wykształcenie wyższe 162 46 73 12 0 86 0 10 1 2 22 0
  policealne i śr. zawod. 372 103 183 53 15 160 0 37 0 8 75 0
  średnie ogólnokształ. 260 145 104 29 167 137 0 27 0 7 38 0
  zasad. zawod. 472 58 242 108 30 107 472 67 0 19 101 0
  gimnazjalne i poniżej 490 85 278 125 348 225 490 137 2 30 187 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 271 81 142 25 86 108 135 56 1 7 67 0
  1-5 301 81 157 20 72 0 160 59 1 9 75 0
  5-10 173 1 95 29 40 0 103 32 0 14 42 0
  10-20 205 0 121 72 61 0 156 21 0 9 17 0
  20-30 147 0 70 96 36 0 93 2 0 9 1 0
  30 lat i więcej 52 0 19 48 18 0 26 0 0 2 0 0
  bez stażu 607 274 276 37 247 607 289 108 1 16 221 0
  Ogółem 1756 437 880 327 560 715 962 278 3 66 423 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174526

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl