• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Grudzień 2011

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 343 343 0 0 0 0 0 181 181 0 0 0 0 0 19 3 0
  1-3 743 0 743 0 0 0 0 435 0 435 0 0 0 0 35 13 6
  3-6 632 0 0 632 0 0 0 388 0 0 388 0 0 0 10 8 1
  6-12 655 0 0 0 655 0 0 412 0 0 0 412 0 0 8 12 4
  12-24 657 0 0 0 0 657 0 397 0 0 0 0 397 0 0 15 6
  pow. 24 371 0 0 0 0 0 371 248 0 0 0 0 0 248 0 28 5
  Wiek 18-24 757 126 244 168 110 84 25 500 75 158 111 74 63 19 47 2 0
  25-34 979 99 185 203 195 193 104 659 55 107 132 140 135 90 24 16 6
  35-44 621 57 129 115 129 127 64 400 27 88 73 89 79 44 1 22 6
  45-54 681 44 126 102 140 158 111 363 17 61 51 75 88 71 0 25 6
  55-59 298 16 50 39 64 76 53 139 7 21 21 34 32 24 0 9 3
  60-64 l. 65 1 9 5 17 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  Wykształcenie wyższe 349 50 84 70 63 54 28 252 37 63 53 49 31 19 69 4 1
  policealne i śr. zawod. 703 70 154 142 139 138 60 485 44 99 100 98 99 45 1 11 7
  średnie ogólnokształ. 346 51 79 69 67 53 27 275 35 61 49 57 49 24 2 2 1
  zasad. zawod. 1004 89 225 175 179 216 120 518 29 111 92 97 117 72 0 29 5
  gimnazjalne i poniżej 999 83 201 176 207 196 136 531 36 101 94 111 101 88 0 33 8
  Straż pracy ogółem do 1 roku 460 48 104 91 81 82 54 295 28 60 61 57 50 39 13 4 3
  1-5 682 80 164 144 125 112 57 432 41 107 85 87 74 38 9 8 2
  5-10 381 34 74 73 78 79 43 235 22 42 46 51 45 29 0 12 3
  10-20 478 48 86 84 99 109 52 252 16 47 52 55 52 30 0 15 4
  20-30 330 16 65 46 71 84 48 159 5 31 23 32 47 21 0 4 2
  30 lat i więcej 124 12 22 21 35 22 12 46 5 4 9 16 7 5 0 0 0
  bez stażu 946 105 228 173 166 169 105 642 64 144 112 114 122 86 50 36 8
  Ogółem 3401 343 743 632 655 657 371 2061 181 435 388 412 397 248 72 79 22
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 299 126 41 41 98 126 172 16 10 8 0
  1-3 680 244 173 126 209 265 426 59 16 37 0
  3-6 559 168 124 99 201 207 351 61 18 27 0
  6-12 577 110 203 149 194 193 386 63 12 32 0
  12-24 656 84 653 177 183 192 412 67 12 33 0
  pow. 24 369 25 363 145 116 121 256 47 5 29 0
  Wiek 18-24 757 757 190 0 299 504 327 56 1 17 0
  25-34 809 0 453 0 166 368 438 127 18 28 0
  35-44 558 0 300 0 160 112 427 89 19 21 0
  45-54 653 0 394 0 233 81 534 36 27 57 0
  55-59 298 0 175 0 107 28 226 5 4 36 0
  60-64 l. 65 0 45 0 36 11 51 0 4 7 0
  Wykształcenie wyższe 266 79 119 26 0 143 0 8 0 4 0
  policealne i śr. zawod. 551 174 279 102 34 227 0 38 5 19 0
  średnie ogólnokształ. 320 177 138 27 202 156 0 32 1 11 0
  zasad. zawod. 1004 161 499 251 70 199 1004 87 21 73 0
  gimnazjalne i poniżej 999 166 522 331 695 379 999 148 46 59 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 431 122 233 71 139 158 241 65 16 24 0
  1-5 575 177 278 52 175 0 375 74 12 21 0
  5-10 325 5 189 55 78 0 239 37 6 17 0
  10-20 425 0 224 156 125 0 338 27 11 28 0
  20-30 315 0 171 209 79 0 233 5 6 33 0
  30 lat i więcej 123 0 52 119 30 0 82 0 0 6 0
  bez stażu 946 453 410 75 375 946 495 105 22 37 0
  Ogółem 3140 757 1557 737 1001 1104 2003 313 73 166 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 154 75 25 15 54 75 65 13 0 4 20 0
  1-3 392 158 109 51 117 166 212 56 2 20 67 0
  3-6 342 111 77 51 131 131 186 51 2 12 63 0
  6-12 352 74 125 66 118 132 208 58 1 15 84 0
  12-24 397 63 397 78 113 136 218 59 0 12 108 0
  pow. 24 247 19 242 75 77 99 160 45 0 15 99 0
  Wiek 18-24 500 500 141 0 206 329 181 53 0 13 63 0
  25-34 545 0 337 0 111 270 268 117 2 10 222 0
  35-44 354 0 199 0 104 80 248 80 3 12 97 0
  45-54 346 0 219 0 140 45 254 28 0 24 50 0
  55-59 139 0 79 0 49 15 98 4 0 19 9 0
  Wykształcenie wyższe 189 67 77 13 0 101 0 8 0 3 23 0
  policealne i śr. zawod. 390 112 206 64 22 157 0 35 0 10 65 0
  średnie ogólnokształ. 256 140 119 20 162 123 0 32 0 8 41 0
  zasad. zawod. 518 82 269 102 38 116 518 73 1 30 111 0
  gimnazjalne i poniżej 531 99 304 137 388 242 531 134 4 27 201 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 276 86 149 27 87 97 131 63 0 7 69 0
  1-5 358 115 188 22 106 0 206 64 0 10 81 0
  5-10 198 2 114 34 50 0 125 31 0 9 46 0
  10-20 215 0 114 73 63 0 155 19 1 14 18 0
  20-30 150 0 85 100 36 0 95 4 0 12 1 0
  30 lat i więcej 45 0 16 42 12 0 24 0 0 2 0 0
  bez stażu 642 297 309 38 256 642 313 101 4 24 226 0
  Ogółem 1884 500 975 336 610 739 1049 282 5 78 441 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174512

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl