• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2012

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 330 330 0 0 0 0 0 184 184 0 0 0 0 0 3 8 4
  1-3 498 0 498 0 0 0 0 293 0 293 0 0 0 0 14 4 2
  3-6 680 0 0 680 0 0 0 389 0 0 389 0 0 0 13 13 5
  6-12 789 0 0 0 789 0 0 494 0 0 0 494 0 0 17 7 0
  12-24 620 0 0 0 0 620 0 397 0 0 0 0 397 0 0 14 3
  pow. 24 459 0 0 0 0 0 459 310 0 0 0 0 0 310 0 28 4
  Wiek 18-24 635 75 124 156 173 74 33 414 49 79 92 111 58 25 20 4 1
  25-34 1035 102 163 222 238 177 133 712 59 105 139 172 128 109 25 12 6
  35-44 607 68 76 113 144 117 89 387 37 42 63 98 76 71 2 22 6
  45-54 686 57 98 100 160 144 127 377 29 50 50 83 89 76 0 22 1
  55-59 348 24 32 78 60 94 60 177 10 17 45 30 46 29 0 9 3
  60-64 l. 65 4 5 11 14 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
  Wykształcenie wyższe 338 36 56 76 76 56 38 246 28 47 50 61 38 22 45 3 1
  policealne i śr. zawod. 731 64 127 149 173 126 92 518 38 88 99 128 92 73 1 13 6
  średnie ogólnokształ. 338 47 64 69 80 52 26 264 36 47 51 62 45 23 1 1 1
  zasad. zawod. 989 103 132 202 230 171 151 521 48 57 102 117 101 96 0 28 4
  gimnazjalne i poniżej 980 80 119 184 230 215 152 518 34 54 87 126 121 96 0 29 6
  Straż pracy ogółem do 1 roku 485 40 67 116 111 85 66 323 24 44 80 71 56 48 11 3 1
  1-5 680 69 110 157 156 115 73 431 42 66 91 100 81 51 6 8 3
  5-10 367 42 48 63 84 76 54 221 23 26 39 52 44 37 1 8 1
  10-20 489 42 67 90 122 100 68 274 26 36 43 78 49 42 0 13 2
  20-30 354 43 62 55 67 67 60 188 18 35 30 35 39 31 0 6 1
  30 lat i więcej 161 15 26 50 29 27 14 72 3 12 30 9 13 5 0 0 0
  bez stażu 840 79 118 149 220 150 124 558 48 74 76 149 115 96 29 36 10
  Ogółem 3376 330 498 680 789 620 459 2067 184 293 389 494 397 310 47 74 18
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 275 75 45 56 97 97 183 22 8 6 0
  1-3 414 124 71 95 147 148 251 35 15 23 0
  3-6 578 156 100 146 205 192 386 60 15 20 0
  6-12 707 173 288 167 238 265 460 80 17 37 0
  12-24 620 74 620 180 183 172 386 57 9 33 0
  pow. 24 459 33 458 160 130 145 303 66 7 33 0
  Wiek 18-24 635 635 195 0 281 416 297 64 2 7 0
  25-34 808 0 457 0 172 371 446 135 16 33 0
  35-44 530 0 297 0 153 106 394 82 16 22 0
  45-54 667 0 387 0 242 87 527 37 26 54 0
  55-59 348 0 204 0 120 35 258 2 7 30 0
  60-64 l. 65 0 42 0 32 4 47 0 4 6 0
  Wykształcenie wyższe 218 40 126 27 0 107 0 6 1 3 0
  policealne i śr. zawod. 566 165 298 122 41 210 0 46 1 23 0
  średnie ogólnokształ. 300 133 133 48 202 138 0 33 1 12 0
  zasad. zawod. 989 130 485 278 84 182 989 89 18 62 0
  gimnazjalne i poniżej 980 167 540 329 673 382 980 146 50 52 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 454 132 252 63 149 179 254 61 13 26 0
  1-5 531 139 279 51 149 0 349 75 14 17 0
  5-10 298 5 178 53 73 0 221 40 4 18 0
  10-20 432 0 226 169 133 0 337 24 6 26 0
  20-30 337 0 174 239 86 0 244 7 9 27 0
  30 lat i więcej 161 0 57 153 46 0 93 2 0 7 0
  bez stażu 840 359 416 76 364 840 471 111 25 31 0
  Ogółem 3053 635 1582 804 1000 1019 1969 320 71 152 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 152 49 32 24 60 58 82 17 1 5 25 0
  1-3 232 79 45 51 88 96 111 33 0 10 35 0
  3-6 319 92 61 77 119 106 189 55 0 10 56 0
  6-12 430 111 179 79 151 179 243 74 2 15 101 0
  12-24 397 58 397 90 118 130 222 51 1 14 108 0
  pow. 24 310 25 309 79 85 112 192 61 0 15 112 0
  Wiek 18-24 414 414 150 0 192 275 173 62 0 4 75 0
  25-34 550 0 344 0 120 269 273 123 2 14 222 0
  35-44 332 0 211 0 102 79 223 76 2 12 85 0
  45-54 367 0 219 0 151 44 259 28 0 26 48 0
  55-59 177 0 99 0 56 14 111 2 0 13 7 0
  Wykształcenie wyższe 156 33 86 15 0 75 0 6 0 2 22 0
  policealne i śr. zawod. 409 105 225 82 25 148 0 42 0 14 68 0
  średnie ogólnokształ. 236 103 110 39 162 107 0 32 0 9 38 0
  zasad. zawod. 521 70 284 123 53 113 521 76 0 26 116 0
  gimnazjalne i poniżej 518 103 318 141 381 238 518 135 4 18 193 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 298 88 171 20 93 123 145 60 0 8 74 0
  1-5 326 90 189 22 90 0 186 63 0 8 78 0
  5-10 175 2 110 31 45 0 109 35 0 10 38 0
  10-20 232 0 122 94 78 0 164 18 0 14 21 0
  20-30 179 0 94 125 50 0 115 5 0 11 1 0
  30 lat i więcej 72 0 21 69 24 0 25 2 0 3 0 0
  bez stażu 558 234 316 39 241 558 295 108 4 15 225 0
  Ogółem 1840 414 1023 400 621 681 1039 291 4 69 437 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174370

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl