• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2013

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 355 355 0 0 0 0 0 164 164 0 0 0 0 0 17 8 3
  1-3 564 0 564 0 0 0 0 276 0 276 0 0 0 0 14 11 4
  3-6 755 0 0 755 0 0 0 390 0 0 390 0 0 0 13 7 3
  6-12 900 0 0 0 900 0 0 495 0 0 0 495 0 0 15 14 6
  12-24 670 0 0 0 0 670 0 423 0 0 0 0 423 0 0 14 5
  pow. 24 602 0 0 0 0 0 602 398 0 0 0 0 0 398 0 31 4
  Wiek 18-24 793 114 136 193 215 96 39 446 50 65 98 128 70 35 31 2 1
  25-34 1124 100 196 207 263 197 161 707 51 93 120 165 150 128 24 14 5
  35-44 725 53 99 152 178 126 117 433 20 58 82 104 85 84 4 18 7
  45-54 752 65 86 128 158 157 158 383 34 36 56 71 82 104 0 29 8
  55-59 378 19 40 65 72 80 102 177 9 24 34 27 36 47 0 18 3
  60-64 l. 74 4 7 10 14 14 25 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
  Wykształcenie wyższe 377 53 70 75 89 47 43 256 35 42 52 64 38 25 47 8 4
  policealne i śr. zawod. 757 82 112 147 195 114 107 491 46 61 88 124 88 84 7 18 9
  średnie ogólnokształ. 389 42 75 75 95 64 38 296 21 55 58 73 56 33 3 4 4
  zasad. zawod. 1166 93 161 235 256 224 197 564 29 62 107 119 118 129 2 28 3
  gimnazjalne i poniżej 1157 85 146 223 265 221 217 539 33 56 85 115 123 127 0 27 5
  Straż pracy ogółem do 1 roku 538 45 84 98 120 97 94 326 22 46 56 73 62 67 11 5 1
  1-5 816 78 139 177 193 135 94 478 38 63 101 125 85 66 13 6 1
  5-10 457 43 78 99 97 73 67 253 24 38 48 51 48 44 0 9 1
  10-20 562 43 75 97 132 111 104 304 20 41 52 68 69 54 1 16 7
  20-30 379 31 49 76 78 78 67 164 10 17 36 25 40 36 0 8 2
  30 lat i więcej 146 15 20 35 34 22 20 52 7 10 12 11 4 8 0 6 1
  bez stażu 948 100 119 173 246 154 156 569 43 61 85 142 115 123 34 35 12
  Ogółem 3846 355 564 755 900 670 602 2146 164 276 390 495 423 398 59 85 25
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 305 114 45 56 112 117 178 28 9 13 0
  1-3 473 136 70 82 172 151 307 47 20 20 0
  3-6 665 193 116 149 238 216 458 53 19 23 0
  6-12 806 215 272 172 264 306 521 94 18 41 0
  12-24 670 96 668 181 214 193 445 100 13 35 0
  pow. 24 602 39 598 215 188 182 414 80 8 45 0
  Wiek 18-24 793 793 229 0 380 528 389 83 2 12 0
  25-34 917 0 507 0 217 377 502 170 19 34 0
  35-44 627 0 338 0 174 124 485 110 21 36 0
  45-54 732 0 419 0 235 97 584 31 31 49 0
  55-59 378 0 228 0 140 33 301 8 10 39 0
  60-64 l. 74 0 48 0 42 6 62 0 4 7 0
  Wykształcenie wyższe 245 44 130 27 0 113 0 10 0 9 0
  policealne i śr. zawod. 600 207 321 113 76 242 0 56 2 22 0
  średnie ogólnokształ. 353 153 153 45 218 152 0 39 1 12 0
  zasad. zawod. 1166 164 569 326 100 205 1166 116 30 64 0
  gimnazjalne i poniżej 1157 225 596 344 794 453 1157 181 54 70 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 507 171 289 64 183 217 291 70 9 33 0
  1-5 691 182 339 57 193 0 445 107 22 23 0
  5-10 366 3 195 70 90 0 275 45 10 23 0
  10-20 501 0 278 189 129 0 386 32 14 37 0
  20-30 363 0 190 260 97 0 272 10 8 25 0
  30 lat i więcej 145 0 49 142 38 0 109 0 0 5 0
  bez stażu 948 437 429 73 458 948 545 138 24 31 0
  Ogółem 3521 793 1769 855 1188 1165 2323 402 87 177 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 134 50 25 29 53 50 62 25 0 5 24 0
  1-3 223 65 38 38 91 80 118 36 2 8 41 0
  3-6 332 98 67 66 115 110 192 44 1 12 79 0
  6-12 427 128 140 66 146 174 234 80 1 16 89 0
  12-24 423 70 421 79 144 143 241 93 1 20 134 0
  pow. 24 398 35 396 102 119 142 256 77 1 22 152 0
  Wiek 18-24 446 446 160 0 221 298 182 76 0 6 95 0
  25-34 572 0 367 0 132 250 265 154 3 15 237 0
  35-44 372 0 227 0 107 86 264 97 1 19 124 0
  45-54 370 0 231 0 137 51 263 23 2 22 49 0
  55-59 177 0 102 0 71 14 129 5 0 21 14 0
  Wykształcenie wyższe 160 32 84 8 0 69 0 10 0 3 29 0
  policealne i śr. zawod. 400 119 238 70 44 154 0 53 0 16 76 0
  średnie ogólnokształ. 274 113 130 36 169 110 0 39 0 8 51 0
  zasad. zawod. 564 77 313 128 52 120 564 93 1 24 146 0
  gimnazjalne i poniżej 539 105 322 138 403 246 539 160 5 32 217 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 306 95 189 21 109 130 152 65 0 15 91 0
  1-5 392 102 214 19 102 0 210 96 0 7 111 0
  5-10 198 2 117 41 51 0 118 36 0 12 43 0
  10-20 263 0 155 95 74 0 181 23 2 18 29 0
  20-30 158 0 92 118 46 0 99 5 0 11 1 0
  30 lat i więcej 51 0 13 50 18 0 32 0 0 2 0 0
  bez stażu 569 247 307 36 268 569 311 130 4 18 244 0
  Ogółem 1937 446 1087 380 668 699 1103 355 6 83 519 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174376

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl