• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2014

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 483 483 0 0 0 0 0 256 256 0 0 0 0 0 26 7 5
  1-3 519 0 519 0 0 0 0 293 0 293 0 0 0 0 20 15 10
  3-6 434 0 0 434 0 0 0 227 0 0 227 0 0 0 9 8 3
  6-12 712 0 0 0 712 0 0 393 0 0 0 393 0 0 9 9 0
  12-24 615 0 0 0 0 615 0 356 0 0 0 0 356 0 0 16 2
  pow. 24 637 0 0 0 0 0 637 409 0 0 0 0 0 409 0 40 11
  Wiek 18-24 663 180 152 81 124 86 40 399 91 89 46 78 59 36 35 2 2
  25-34 964 129 150 132 200 170 183 635 83 93 80 127 118 134 28 20 10
  35-44 649 83 85 74 149 131 127 385 41 48 38 86 81 91 1 17 6
  45-54 665 58 93 105 142 126 141 337 29 48 48 66 57 89 0 34 8
  55-59 365 28 35 33 75 84 110 164 11 15 13 32 39 54 0 17 4
  60-64 l. 94 5 4 9 22 18 36 14 1 0 2 4 2 5 0 5 1
  Wykształcenie wyższe 342 88 73 42 47 44 48 245 64 51 29 34 35 32 60 9 4
  policealne i śr. zawod. 668 104 114 82 139 119 110 439 60 81 52 82 82 82 2 16 9
  średnie ogólnokształ. 324 44 58 43 66 62 51 250 32 39 32 55 54 38 2 5 3
  zasad. zawod. 1026 131 119 144 221 199 212 496 59 53 53 104 93 134 0 29 5
  gimnazjalne i poniżej 1040 116 155 123 239 191 216 504 41 69 61 118 92 123 0 36 10
  Straż pracy ogółem do 1 roku 481 62 101 52 100 74 92 303 33 60 29 61 54 66 14 7 4
  1-5 698 112 116 88 144 137 101 421 63 69 55 79 87 68 9 9 4
  5-10 410 55 54 54 90 85 72 237 36 30 29 54 46 42 0 10 1
  10-20 497 47 62 72 116 96 104 254 27 32 35 55 46 59 0 18 5
  20-30 332 41 34 50 66 67 74 150 17 15 20 27 32 39 0 12 3
  30 lat i więcej 125 14 16 18 32 21 24 42 4 10 6 13 2 7 0 3 0
  bez stażu 857 152 136 100 164 135 170 527 76 77 53 104 89 128 41 36 14
  Ogółem 3400 483 519 434 712 615 637 1934 256 293 227 393 356 409 64 95 31
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 369 180 76 58 142 180 247 26 17 10 0
  1-3 387 152 99 85 153 184 274 36 21 23 0
  3-6 313 81 93 91 129 122 267 34 14 21 0
  6-12 555 124 261 170 228 200 460 81 24 35 0
  12-24 615 86 615 166 192 162 390 68 10 31 0
  pow. 24 634 40 633 230 197 197 428 89 9 46 0
  Wiek 18-24 663 663 214 0 303 453 355 68 4 12 0
  25-34 818 0 513 0 201 339 415 136 17 21 0
  35-44 399 0 356 0 158 114 410 94 29 30 0
  45-54 534 0 381 0 202 98 517 29 26 50 0
  55-59 365 0 246 0 130 28 293 7 13 41 0
  60-64 l. 94 0 67 0 47 13 76 0 6 12 0
  Wykształcenie wyższe 285 44 133 26 0 112 0 5 0 9 0
  policealne i śr. zawod. 555 165 325 95 60 217 0 46 1 17 0
  średnie ogólnokształ. 285 99 158 34 180 114 0 23 2 15 0
  zasad. zawod. 852 160 560 333 103 181 1026 100 31 63 0
  gimnazjalne i poniżej 896 195 601 312 698 421 1040 160 61 62 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 427 125 271 53 161 241 271 55 14 29 0
  1-5 587 146 348 51 170 0 390 87 18 20 0
  5-10 295 4 209 73 77 0 233 34 11 22 0
  10-20 362 0 284 192 119 0 334 31 18 39 0
  20-30 275 0 179 230 81 0 236 10 5 25 0
  30 lat i więcej 123 0 50 123 35 0 98 0 1 6 0
  bez stażu 804 388 436 78 398 804 504 117 28 25 0
  Ogółem 2873 663 1777 800 1041 1045 2066 334 95 166 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 203 91 49 23 71 91 100 24 2 5 32 0
  1-3 220 89 59 38 93 104 122 32 1 12 43 0
  3-6 161 46 52 32 70 65 114 31 0 8 48 0
  6-12 314 78 148 65 147 124 222 71 1 15 111 0
  12-24 356 59 356 71 113 109 185 57 1 18 103 0
  pow. 24 407 36 406 107 122 145 257 83 1 19 151 0
  Wiek 18-24 399 399 153 0 194 270 189 66 0 8 84 0
  25-34 555 0 357 0 132 224 231 126 2 5 227 0
  35-44 257 0 230 0 98 75 216 81 2 17 116 0
  45-54 272 0 208 0 119 52 236 20 2 28 44 0
  55-59 164 0 113 0 67 14 121 5 0 19 15 0
  60 lat i wiecej 14 0 9 0 6 3 7 0 0 0 2 0
  Wykształcenie wyższe 205 37 94 9 0 77 0 5 0 4 28 0
  policealne i śr. zawod. 366 98 229 56 35 138 0 43 0 7 77 0
  średnie ogólnokształ. 220 75 127 28 144 84 0 23 0 12 45 0
  zasad. zawod. 420 83 302 120 55 95 496 83 2 27 137 0
  gimnazjalne i poniżej 450 106 318 123 382 244 504 144 4 27 201 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 278 74 186 20 95 132 148 52 2 13 80 0
  1-5 363 92 218 19 103 0 203 79 0 7 103 0
  5-10 169 1 118 41 46 0 97 27 1 9 48 0
  10-20 181 0 146 77 64 0 146 23 1 21 30 0
  20-30 124 0 84 103 38 0 91 4 0 14 2 0
  30 lat i więcej 40 0 8 40 17 0 26 0 0 0 0 0
  bez stażu 506 232 310 36 253 506 289 113 2 13 225 0
  Ogółem 1661 399 1070 336 616 638 1000 298 6 77 488 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174375

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl