• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Grudzień 2009

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 1 822 822 0 0 0 0 0 334 334 0 0 0 0 0 0 0
  1-3 2 1868 0 1868 0 0 0 0 948 0 948 0 0 0 0 0 0
  3-6 3 1324 0 0 1324 0 0 0 728 0 0 728 0 0 0 0 0
  6-12 4 1220 0 0 0 1220 0 0 662 0 0 0 662 0 0 0 0
  12-24 5 576 0 0 0 0 576 0 351 0 0 0 0 351 0 0 0
  pow. 24 6 500 0 0 0 0 0 500 305 0 0 0 0 0 305 0 0
  Wiek 18-24 7 1164 198 447 300 144 55 20 656 85 234 180 95 44 18 0 0
  25-34 8 1884 295 560 415 367 150 97 1068 114 294 240 236 100 84 0 0
  35-44 9 1099 130 331 233 213 100 92 604 55 177 131 115 61 65 0 0
  45-54 10 1476 148 395 263 342 180 148 779 66 200 147 171 110 85 0 0
  55-59 11 581 44 120 96 127 81 113 221 14 43 30 45 36 53 0 0
  60-64 l. 12 106 7 15 17 27 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wykształcenie wyższe 13 834 137 250 190 159 45 53 486 70 138 130 92 29 27 0 0
  policealne i śr. zawod. 14 1423 179 445 299 270 137 93 794 72 246 169 169 75 63 0 0
  średnie ogólnokształ. 15 661 84 206 145 132 61 33 444 46 137 105 88 42 26 0 0
  zasad. zawod. 16 1474 195 456 323 293 125 82 636 58 174 153 130 75 46 0 0
  gimnazjalne i poniżej 17 1918 227 511 367 366 208 239 968 88 253 171 183 130 143 0 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 18 965 120 265 200 195 85 100 538 49 146 107 113 59 64 0 0
  1-5 19 1209 192 378 261 242 79 57 616 74 184 144 138 42 34 0 0
  5-10 20 659 77 177 149 151 60 45 370 28 97 87 87 40 31 0 0
  10-20 21 860 89 235 177 187 91 81 462 34 120 111 95 58 44 0 0
  20-30 22 759 73 207 142 174 97 66 362 36 98 74 76 47 31 0 0
  30 lat i więcej 23 241 17 86 54 43 20 21 78 6 33 14 14 7 4 0 0
  bez stażu 24 1617 254 520 341 228 144 130 902 107 270 191 139 98 97 0 0
  Ogółem 25 6310 822 1868 1324 1220 576 500 3328 334 948 728 662 351 305 0 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 26 822 198 102 131 213 307 422 67 34 37
  1-3 27 1868 447 321 365 411 633 967 156 31 69
  3-6 28 1324 300 269 260 314 423 690 111 35 65
  6-12 29 1220 144 390 365 295 297 659 117 24 73
  12-24 30 576 55 575 208 162 178 333 89 9 44
  pow. 24 31 500 20 493 231 192 153 321 77 4 88
  Wiek 18-24 32 1164 1164 178 0 455 848 553 111 10 24
  25-34 33 1884 0 505 0 300 691 751 246 29 60
  35-44 34 1099 0 374 0 238 182 719 169 39 61
  45-54 35 1476 0 679 0 372 181 924 79 48 132
  55-59 36 581 0 345 0 180 66 370 11 7 84
  60-64 l. 37 106 0 69 0 42 23 75 1 4 15
  Wykształcenie wyższe 38 834 119 183 116 0 310 0 13 0 11
  policealne i śr. zawod. 39 1423 251 462 340 0 345 0 62 6 59
  średnie ogólnokształ. 40 661 241 205 125 354 273 0 45 2 35
  zasad. zawod. 41 1474 177 438 394 0 283 1474 170 36 110
  gimnazjalne i poniżej 42 1918 376 862 585 1233 780 1918 327 93 161
  Straż pracy ogółem do 1 roku 43 965 232 375 174 292 374 547 112 37 77
  1-5 44 1209 205 307 114 223 0 568 134 27 53
  5-10 45 659 11 207 92 114 0 365 77 12 34
  10-20 46 860 0 353 295 165 0 513 70 10 73
  20-30 47 759 0 304 499 129 0 417 21 6 49
  30 lat i więcej 48 241 0 59 227 31 0 135 1 0 4
  bez stażu 49 1617 716 545 159 633 1617 847 202 45 86
  Ogółem 50 6310 1164 2150 1560 1587 1991 3392 617 137 376
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 51 334 85 59 55 94 128 146 55 2 17 46
  1-3 52 948 234 223 162 221 328 427 134 3 27 121
  3-6 53 728 180 168 109 189 235 324 95 2 37 98
  6-12 54 662 95 214 148 171 177 313 104 2 33 105
  12-24 55 351 44 351 105 112 119 205 83 1 24 92
  pow. 24 56 305 18 304 100 121 115 189 72 0 50 107
  Wiek 18-24 57 656 656 136 0 278 487 281 104 1 13 121
  25-34 58 1068 0 369 0 177 412 388 223 4 24 235
  35-44 59 604 0 256 0 156 105 369 148 1 36 143
  45-54 60 779 0 394 0 209 70 432 62 4 72 62
  55-59 61 221 0 164 0 88 28 134 6 0 43 8
  Wykształcenie wyższe 62 486 79 103 39 0 186 0 13 0 4 13
  policealne i śr. zawod. 63 794 134 294 178 0 203 0 55 1 29 60
  średnie ogólnokształ. 64 444 162 152 80 239 162 0 42 0 24 36
  zasad. zawod. 65 636 76 255 143 0 128 636 137 0 54 132
  gimnazjalne i poniżej 66 968 205 515 239 669 423 968 296 9 77 328
  Straż pracy ogółem do 1 roku 67 538 132 232 74 167 200 269 102 5 35 102
  1-5 68 616 102 183 44 118 0 257 119 2 21 83
  5-10 69 370 4 140 49 70 0 190 63 0 23 41
  10-20 70 462 0 223 158 103 0 238 53 1 41 28
  20-30 71 362 0 157 230 75 0 174 14 0 28 4
  30 lat i więcej 72 78 0 17 73 14 0 28 0 0 3 0
  bez stażu 73 902 418 367 51 361 902 448 192 2 37 311
  Ogółem 74 3328 656 1319 679 908 1102 1604 543 10 188 569
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174528

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl