• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2010

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 808 808 0 0 0 0 0 407 407 0 0 0 0 0 22 37 11
  1-3 1281 0 1281 0 0 0 0 639 0 639 0 0 0 0 30 48 24
  3-6 1600 0 0 1600 0 0 0 821 0 0 821 0 0 0 31 59 25
  6-12 1576 0 0 0 1576 0 0 860 0 0 0 860 0 0 19 77 53
  12-24 774 0 0 0 0 774 0 439 0 0 0 0 439 0 0 39 15
  pow. 24 441 0 0 0 0 0 441 257 0 0 0 0 0 257 0 92 40
  Wiek 18-24 1071 191 280 275 249 61 15 604 105 136 149 151 50 13 37 14 9
  25-34 1929 244 428 499 454 212 92 1119 119 216 293 267 145 79 59 58 25
  35-44 1168 143 206 306 309 132 72 645 78 106 152 182 79 48 4 72 37
  45-54 1516 160 259 366 379 226 126 796 86 140 174 205 122 69 1 145 69
  55-59 655 56 98 116 162 115 108 259 19 41 53 55 43 48 1 49 25
  60-64 l. 141 14 10 38 23 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
  Wykształcenie wyższe 775 113 169 195 169 80 49 454 64 97 124 101 45 23 97 50 37
  policealne i śr. zawod. 1424 170 312 328 356 166 92 814 98 162 187 207 100 60 0 56 26
  średnie ogólnokształ. 699 108 151 154 181 76 29 477 74 98 103 127 56 19 5 29 12
  zasad. zawod. 1592 204 270 430 411 196 81 719 85 104 189 196 96 49 0 105 41
  gimnazjalne i poniżej 1990 213 379 493 459 256 190 959 86 178 218 229 142 106 0 112 52
  Straż pracy ogółem do 1 roku 967 121 193 238 218 118 79 524 68 95 127 113 73 48 17 51 21
  1-5 1185 155 251 301 296 129 53 649 79 125 172 161 80 32 9 31 13
  5-10 706 89 152 180 159 91 35 419 47 89 99 102 61 21 4 31 19
  10-20 893 101 162 214 228 118 70 456 44 88 98 129 61 36 4 43 18
  20-30 805 84 126 195 199 136 65 375 45 51 95 105 54 25 0 27 12
  30 lat i więcej 311 40 52 90 77 31 21 96 12 21 28 20 10 5 0 3 0
  bez stażu 1613 218 345 382 399 151 118 904 112 170 202 230 100 90 68 166 85
  Ogółem 6480 808 1281 1600 1576 774 441 3423 407 639 821 860 439 257 102 352 168
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 690 191 114 168 222 269 417 66 20 44 0
  1-3 1060 280 182 250 348 427 649 97 31 59 0
  3-6 1352 275 287 351 416 486 923 151 50 64 0
  6-12 1398 249 568 406 368 486 870 159 35 91 0
  12-24 774 61 773 293 187 184 452 101 12 61 0
  pow. 24 440 15 434 212 150 140 271 59 3 75 0
  Wiek 18-24 1071 1071 196 0 483 790 536 117 7 20 0
  25-34 1455 0 640 0 315 722 798 262 44 54 0
  35-44 966 0 420 0 245 196 759 168 39 69 0
  45-54 1426 0 672 0 388 182 989 69 43 141 0
  55-59 655 0 350 0 201 75 406 16 9 90 0
  60-64 l. 141 0 80 0 59 27 94 1 9 20 0
  Wykształcenie wyższe 494 70 231 117 0 251 0 15 0 12 0
  policealne i śr. zawod. 1010 213 508 366 0 342 0 73 5 53 0
  średnie ogólnokształ. 628 252 226 137 373 276 0 50 2 38 0
  zasad. zawod. 1592 161 536 442 0 295 1592 166 41 131 0
  gimnazjalne i poniżej 1990 375 857 618 1318 828 1990 329 103 160 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 871 223 414 168 284 379 541 114 52 66 0
  1-5 881 185 376 105 235 0 553 130 24 50 0
  5-10 533 6 227 105 114 0 383 80 11 39 0
  10-20 767 0 353 308 192 0 552 63 12 70 0
  20-30 742 0 333 523 137 0 466 19 6 65 0
  30 lat i więcej 307 0 73 300 48 0 177 1 0 10 0
  bez stażu 1613 657 582 171 681 1613 910 226 46 94 0
  Ogółem 5714 1071 2358 1680 1691 1992 3582 633 151 394 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 343 105 70 80 113 138 171 60 1 26 50 0
  1-3 513 136 107 116 179 210 282 87 3 22 92 0
  3-6 669 149 168 145 219 254 407 137 5 34 135 0
  6-12 752 151 340 177 204 273 425 141 1 43 157 0
  12-24 439 50 439 127 118 117 238 90 1 26 109 0
  pow. 24 257 13 256 87 87 107 155 57 0 40 91 0
  Wiek 18-24 604 604 146 0 278 438 270 113 2 10 135 0
  25-34 846 0 448 0 181 437 425 240 5 22 273 0
  35-44 519 0 265 0 149 109 374 153 0 42 145 0
  45-54 745 0 366 0 217 80 466 56 3 71 72 0
  55-59 259 0 155 0 95 35 143 10 1 46 9 0
  Wykształcenie wyższe 269 44 125 39 0 145 0 15 0 4 17 0
  policealne i śr. zawod. 600 120 312 192 0 199 0 67 0 27 79 0
  średnie ogólnokształ. 426 170 163 92 242 177 0 50 1 22 46 0
  zasad. zawod. 719 83 282 158 0 142 719 145 0 61 138 0
  gimnazjalne i poniżej 959 187 498 251 678 436 959 295 10 77 354 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 467 127 247 68 155 195 253 105 3 30 112 0
  1-5 475 102 236 47 124 0 267 117 4 20 95 0
  5-10 315 5 145 58 68 0 208 71 0 22 49 0
  10-20 377 0 194 155 94 0 239 49 0 36 30 0
  20-30 341 0 147 245 73 0 187 14 0 33 3 0
  30 lat i więcej 94 0 20 91 21 0 40 0 0 4 0 0
  bez stażu 904 370 391 68 385 904 484 216 4 46 345 0
  Ogółem 2973 604 1380 732 920 1099 1678 572 11 191 634 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174513

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl