• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Wrzesień 2009

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 1 1054 1054 0 0 0 0 0 578 578 0 0 0 0 0 0 0
  1-3 2 1307 0 1307 0 0 0 0 663 0 663 0 0 0 0 0 0
  3-6 3 1076 0 0 1076 0 0 0 565 0 0 565 0 0 0 0 0
  6-12 4 1258 0 0 0 1258 0 0 701 0 0 0 701 0 0 0 0
  12-24 5 506 0 0 0 0 506 0 337 0 0 0 0 337 0 0 0
  pow. 24 6 572 0 0 0 0 0 572 354 0 0 0 0 0 354 0 0
  Wiek 18-24 7 1100 341 317 208 158 56 20 636 188 165 116 104 47 16 0 0
  25-34 8 1771 335 445 340 396 142 113 1072 197 235 198 231 116 95 0 0
  35-44 9 1003 171 222 192 223 83 112 582 97 115 103 130 58 79 0 0
  45-54 10 1290 142 238 253 338 151 168 708 79 128 123 191 88 99 0 0
  55-59 11 507 56 71 67 121 63 129 200 17 20 25 45 28 65 0 0
  60-64 l. 12 102 9 14 16 22 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wykształcenie wyższe 13 765 170 196 144 150 42 63 476 119 125 88 76 32 36 0 0
  policealne i śr. zawod. 14 1319 230 306 259 285 132 107 746 126 155 153 157 89 66 0 0
  średnie ogólnokształ. 15 635 119 152 141 136 52 35 431 86 99 89 93 36 28 0 0
  zasad. zawod. 16 1304 262 299 258 285 103 97 610 112 127 100 154 60 57 0 0
  gimnazjalne i poniżej 17 1750 273 354 274 402 177 270 935 135 157 135 221 120 167 0 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 18 907 187 174 160 195 83 108 521 108 79 91 112 61 70 0 0
  1-5 19 1126 216 287 234 253 68 68 615 110 153 117 144 48 43 0 0
  5-10 20 634 102 147 136 141 56 52 383 59 81 76 91 41 35 0 0
  10-20 21 799 109 187 149 189 68 97 433 62 101 77 94 44 55 0 0
  20-30 22 616 78 107 111 171 71 78 299 41 51 47 90 33 37 0 0
  30 lat i więcej 23 191 29 38 33 52 22 17 57 6 10 11 19 7 4 0 0
  bez stażu 24 1500 333 367 253 257 138 152 890 192 188 146 151 103 110 0 0
  Ogółem 25 5773 1054 1307 1076 1258 506 572 3198 578 663 565 701 337 354 0 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 26 1054 341 134 138 268 412 535 75 11 34
  1-3 27 1307 317 174 208 305 440 653 112 44 63
  3-6 28 1076 208 220 225 243 314 532 93 25 64
  6-12 29 1258 158 450 356 315 332 687 133 29 65
  12-24 30 506 56 502 173 140 172 280 83 4 45
  pow. 24 31 572 20 555 262 221 179 367 91 4 99
  Wiek 18-24 32 1100 1100 157 0 401 786 492 105 9 21
  25-34 33 1771 0 491 0 289 640 701 250 28 64
  35-44 34 1003 0 368 0 229 169 639 147 28 58
  45-54 35 1290 0 635 0 347 163 822 73 42 132
  55-59 36 507 0 316 0 180 69 327 10 7 80
  60-64 l. 37 102 0 68 0 46 22 73 2 3 15
  Wykształcenie wyższe 38 765 109 174 100 0 268 0 17 0 9
  policealne i śr. zawod. 39 1319 265 453 274 0 357 0 66 7 61
  średnie ogólnokształ. 40 635 234 188 106 341 245 0 52 1 29
  zasad. zawod. 41 1304 175 405 318 0 261 1304 144 37 109
  gimnazjalne i poniżej 42 1750 317 815 564 1151 718 1750 308 72 162
  Straż pracy ogółem do 1 roku 43 907 206 373 173 277 349 496 116 27 73
  1-5 44 1126 218 271 104 228 0 519 122 19 53
  5-10 45 634 7 206 94 97 0 337 68 14 38
  10-20 46 799 0 328 255 161 0 470 66 8 83
  20-30 47 616 0 273 408 111 0 349 18 5 36
  30 lat i więcej 48 191 0 52 180 29 0 105 0 0 8
  bez stażu 49 1500 669 532 148 589 1500 778 197 44 79
  Ogółem 50 5773 1100 2035 1362 1492 1849 3054 587 117 370
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 51 578 188 89 53 163 234 247 68 1 17 75
  1-3 52 663 165 108 88 171 225 284 96 2 38 75
  3-6 53 565 116 134 87 145 175 235 77 1 27 70
  6-12 54 701 104 268 163 190 192 375 126 4 29 117
  12-24 55 337 47 336 84 108 127 180 80 0 26 96
  pow. 24 56 354 16 347 123 144 131 224 85 0 55 119
  Wiek 18-24 57 636 636 123 0 271 470 262 100 1 12 119
  25-34 58 1072 0 378 0 185 409 392 233 3 31 230
  35-44 59 582 0 258 0 165 97 348 130 1 35 126
  45-54 60 708 0 371 0 205 71 407 64 3 75 66
  55-59 61 200 0 152 0 95 37 136 5 0 39 11
  Wykształcenie wyższe 62 476 80 100 35 0 184 0 17 0 6 17
  policealne i śr. zawod. 63 746 136 296 132 0 200 0 62 0 28 61
  średnie ogólnokształ. 64 431 158 142 66 237 163 0 50 0 20 40
  zasad. zawod. 65 610 73 239 120 0 125 610 122 0 56 116
  gimnazjalne i poniżej 66 935 189 505 245 684 412 935 281 8 82 318
  Straż pracy ogółem do 1 roku 67 521 117 238 71 177 194 266 106 3 34 105
  1-5 68 615 114 173 44 130 0 259 117 1 25 78
  5-10 69 383 2 147 54 70 0 184 59 0 23 40
  10-20 70 433 0 203 137 102 0 232 53 0 46 30
  20-30 71 299 0 138 180 65 0 150 13 0 19 3
  30 lat i więcej 72 57 0 15 51 10 0 22 0 0 2 0
  bez stażu 73 890 403 368 61 367 890 432 184 4 43 296
  Ogółem 74 3198 636 1282 598 921 1084 1545 532 8 192 552
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174529

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl