• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2011

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 658 658 0 0 0 0 0 375 375 0 0 0 0 0 25 21 11
  1-3 1001 0 1001 0 0 0 0 513 0 513 0 0 0 0 29 32 15
  3-6 1433 0 0 1433 0 0 0 737 0 0 737 0 0 0 30 33 11
  6-12 1644 0 0 0 1644 0 0 904 0 0 0 904 0 0 34 57 29
  12-24 1190 0 0 0 0 1190 0 695 0 0 0 0 695 0 0 50 31
  pow. 24 503 0 0 0 0 0 503 296 0 0 0 0 0 296 0 86 37
  Wiek 18-24 966 153 192 263 219 120 19 590 85 113 147 139 88 18 38 6 5
  25-34 1916 232 343 443 483 319 96 1167 144 192 243 294 216 78 75 44 22
  35-44 1175 109 207 250 299 227 83 665 60 106 137 171 136 55 4 69 32
  45-54 1469 111 167 306 402 331 152 780 65 79 145 215 188 88 1 102 55
  55-59 719 45 69 144 192 155 114 318 21 23 65 85 67 57 0 45 18
  60-64 l. 184 8 23 27 49 38 39 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2
  Wykształcenie wyższe 814 110 151 151 221 127 54 509 73 91 95 135 88 27 113 35 23
  policealne i śr. zawod. 1357 139 205 277 383 244 109 814 86 117 161 228 153 69 3 55 27
  średnie ogólnokształ. 717 82 127 166 174 126 42 496 57 80 113 122 94 30 2 18 9
  zasad. zawod. 1552 143 238 371 384 308 108 701 68 101 156 165 149 62 0 87 40
  gimnazjalne i poniżej 1989 184 280 468 482 385 190 1000 91 124 212 254 211 108 0 84 35
  Straż pracy ogółem do 1 roku 949 98 158 203 232 172 86 538 59 92 106 132 94 55 25 37 18
  1-5 1193 147 206 284 281 204 71 681 77 108 157 157 137 45 17 32 14
  5-10 727 67 130 168 191 129 42 408 41 67 83 104 85 28 2 25 15
  10-20 916 79 130 194 236 180 97 506 45 68 105 131 105 52 1 41 23
  20-30 765 63 80 155 219 166 82 365 33 29 72 107 90 34 0 23 10
  30 lat i więcej 294 29 48 68 66 61 22 95 14 17 25 21 12 6 0 3 0
  bez stażu 1585 175 249 361 419 278 103 927 106 132 189 252 172 76 73 118 54
  Ogółem 6429 658 1001 1433 1644 1190 503 3520 375 513 737 904 695 296 118 279 134
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 547 153 97 129 201 220 327 75 20 28 0
  1-3 848 192 161 193 301 316 518 116 52 34 0
  3-6 1247 263 336 348 446 448 839 141 28 58 0
  6-12 1486 219 708 460 426 496 866 144 43 101 0
  12-24 1189 120 1183 396 336 349 693 161 27 81 0
  pow. 24 502 19 494 252 152 126 298 54 5 75 0
  Wiek 18-24 966 966 287 0 468 714 497 123 7 20 0
  25-34 1537 0 753 0 381 741 766 277 51 57 0
  35-44 998 0 560 0 267 198 748 200 44 53 0
  45-54 1415 0 819 0 436 187 970 79 46 110 0
  55-59 719 0 442 0 251 86 443 11 16 112 0
  60-64 l. 184 0 118 0 59 29 117 1 11 25 0
  Wykształcenie wyższe 575 71 307 127 0 249 0 21 0 13 0
  policealne i śr. zawod. 1045 169 605 378 59 317 0 76 8 49 0
  średnie ogólnokształ. 658 229 302 144 394 289 0 67 4 31 0
  zasad. zawod. 1552 137 740 508 97 261 1552 184 54 106 0
  gimnazjalne i poniżej 1989 360 1025 621 1312 839 1989 343 109 178 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 875 196 485 155 299 371 516 128 46 60 0
  1-5 948 165 494 109 255 0 563 163 29 51 0
  5-10 590 4 300 117 143 0 417 80 15 38 0
  10-20 806 0 459 365 229 0 560 75 20 66 0
  20-30 724 0 418 570 154 0 425 25 3 61 0
  30 lat i więcej 292 0 130 282 63 0 162 2 0 14 0
  bez stażu 1584 601 693 180 719 1584 898 218 62 87 0
  Ogółem 5819 966 2979 1778 1862 1955 3541 691 175 377 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 310 85 65 64 121 135 159 58 3 17 47 0
  1-3 423 113 83 69 152 169 225 97 4 15 85 0
  3-6 618 147 179 145 242 230 368 123 4 30 132 0
  6-12 814 139 386 202 258 291 419 124 4 53 175 0
  12-24 695 88 692 182 203 208 360 141 4 34 177 0
  pow. 24 296 18 294 114 90 89 170 52 0 36 79 0
  Wiek 18-24 590 590 205 0 294 436 281 116 4 10 136 0
  25-34 944 0 519 0 225 459 411 242 6 28 304 0
  35-44 557 0 333 0 171 117 387 170 3 35 173 0
  45-54 747 0 446 0 254 80 443 62 4 54 69 0
  55-59 318 0 196 0 122 30 179 5 2 58 13 0
  Wykształcenie wyższe 362 60 183 44 0 169 0 20 0 5 32 0
  policealne i śr. zawod. 639 99 376 204 41 185 0 66 2 25 97 0
  średnie ogólnokształ. 454 150 217 96 262 182 0 64 1 21 58 0
  zasad. zawod. 701 76 359 189 50 119 701 151 2 46 138 0
  gimnazjalne i poniżej 1000 205 564 243 713 467 1000 294 14 88 370 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 492 122 292 59 170 196 257 115 6 25 132 0
  1-5 534 100 295 44 155 0 278 138 2 22 120 0
  5-10 332 2 181 61 84 0 205 63 0 20 67 0
  10-20 439 0 251 202 133 0 261 61 1 36 42 0
  20-30 339 0 203 258 86 0 167 16 0 32 2 0
  30 lat i więcej 94 0 32 91 24 0 39 1 0 5 0 0
  bez stażu 926 366 445 61 414 926 494 201 10 45 332 0
  Ogółem 3156 590 1699 776 1066 1122 1701 595 19 185 695 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174372

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl