• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Grudzień 2009

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 1 377 377 0 0 0 0 0 166 166 0 0 0 0 0 0 0
  1-3 2 799 0 799 0 0 0 0 400 0 400 0 0 0 0 0 0
  3-6 3 676 0 0 676 0 0 0 407 0 0 407 0 0 0 0 0
  6-12 4 589 0 0 0 589 0 0 334 0 0 0 334 0 0 0 0
  12-24 5 344 0 0 0 0 344 0 229 0 0 0 0 229 0 0 0
  pow. 24 6 314 0 0 0 0 0 314 225 0 0 0 0 0 225 0 0
  Wiek 18-24 7 794 118 261 233 120 51 11 467 58 139 142 72 46 10 0 0
  25-34 8 889 122 238 198 174 95 62 534 53 119 126 105 76 55 0 0
  35-44 9 555 59 124 99 126 67 80 332 24 67 59 74 44 64 0 0
  45-54 10 650 63 141 123 125 97 101 352 25 70 70 68 51 68 0 0
  55-59 11 172 10 28 19 36 28 51 76 6 5 10 15 12 28 0 0
  60-64 l. 12 39 5 7 4 8 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wykształcenie wyższe 13 278 53 90 69 36 15 15 171 28 56 51 18 6 12 0 0
  policealne i śr. zawod. 14 628 86 166 152 124 68 32 385 36 89 103 78 56 23 0 0
  średnie ogólnokształ. 15 337 35 103 97 60 31 11 257 25 75 75 44 27 11 0 0
  zasad. zawod. 16 912 112 238 188 193 104 77 450 42 98 89 104 60 57 0 0
  gimnazjalne i poniżej 17 944 91 202 170 176 126 179 498 35 82 89 90 80 122 0 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 18 429 45 114 76 83 50 61 264 24 64 48 51 37 40 0 0
  1-5 19 584 89 168 137 108 50 32 310 34 79 86 56 32 23 0 0
  5-10 20 347 45 82 64 82 38 36 188 21 37 33 39 30 28 0 0
  10-20 21 414 50 101 80 88 45 50 227 22 53 42 54 26 30 0 0
  20-30 22 273 32 57 63 47 40 34 124 12 15 38 22 19 18 0 0
  30 lat i więcej 23 107 8 31 23 27 11 7 48 1 12 13 11 5 6 0 0
  bez stażu 24 945 108 246 233 154 110 94 600 52 140 147 101 80 80 0 0
  Ogółem 25 3099 377 799 676 589 344 314 1761 166 400 407 334 229 225 0 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 26 377 118 35 43 82 137 203 18 9 9
  1-3 27 799 261 102 112 185 303 440 58 14 27
  3-6 28 676 233 90 84 178 260 358 45 14 18
  6-12 29 589 120 167 112 132 184 369 51 10 27
  12-24 30 344 51 342 102 100 125 230 54 9 21
  pow. 24 31 314 11 307 123 136 106 256 57 4 33
  Wiek 18-24 32 794 794 136 0 272 559 330 45 4 11
  25-34 33 889 0 269 0 138 340 428 126 18 22
  35-44 34 555 0 230 0 135 92 401 74 10 25
  45-54 35 650 0 284 0 181 90 524 35 21 61
  55-59 36 172 0 103 0 66 25 141 3 5 16
  60-64 l. 37 39 0 21 0 21 9 32 0 2 0
  Wykształcenie wyższe 38 278 62 54 20 0 129 0 1 1 3
  policealne i śr. zawod. 39 628 194 163 67 0 238 0 24 0 11
  średnie ogólnokształ. 40 337 208 72 30 208 177 0 23 0 7
  zasad. zawod. 41 912 155 308 191 0 196 912 80 23 53
  gimnazjalne i poniżej 42 944 175 446 268 605 375 944 155 36 61
  Straż pracy ogółem do 1 roku 43 429 139 186 57 137 170 242 53 17 20
  1-5 44 584 160 141 36 105 0 333 63 12 16
  5-10 45 347 5 119 51 74 0 223 34 5 21
  10-20 46 414 0 144 131 86 0 298 21 5 25
  20-30 47 273 0 94 143 49 0 205 9 5 18
  30 lat i więcej 48 107 0 27 94 17 0 71 0 0 4
  bez stażu 49 945 490 332 64 345 945 484 103 16 31
  Ogółem 50 3099 794 1043 576 813 1115 1856 283 60 135
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 51 166 58 18 21 42 66 77 15 1 6 22
  1-3 52 400 139 73 43 96 171 180 52 1 11 52
  3-6 53 407 142 59 48 109 161 178 40 1 8 45
  6-12 54 334 72 107 50 82 121 194 43 0 9 57
  12-24 55 229 46 228 48 70 90 140 52 1 14 64
  pow. 24 56 225 10 220 74 95 87 179 55 0 19 99
  Wiek 18-24 57 467 467 107 0 167 343 151 43 0 6 59
  25-34 58 534 0 214 0 93 229 253 116 2 7 147
  35-44 59 332 0 163 0 87 63 219 67 0 13 81
  45-54 60 352 0 172 0 119 49 265 30 1 33 46
  55-59 61 76 0 49 0 28 12 60 1 1 8 6
  Wykształcenie wyższe 62 171 48 32 10 0 81 0 1 0 1 5
  policealne i śr. zawod. 63 385 119 125 35 0 154 0 22 0 4 34
  średnie ogólnokształ. 64 257 149 62 25 166 134 0 23 0 5 26
  zasad. zawod. 65 450 71 189 91 0 109 450 67 0 25 85
  gimnazjalne i poniżej 66 498 80 297 123 328 218 498 144 4 32 189
  Straż pracy ogółem do 1 roku 67 264 83 129 23 77 96 133 51 2 7 48
  1-5 68 310 77 93 18 67 0 164 56 1 9 50
  5-10 69 188 2 86 30 42 0 112 30 0 10 23
  10-20 70 227 0 85 71 47 0 145 14 0 13 13
  20-30 71 124 0 47 66 24 0 76 7 0 10 2
  30 lat i więcej 72 48 0 12 43 10 0 29 0 0 2 0
  bez stażu 73 600 305 253 33 227 600 289 99 1 16 203
  Ogółem 74 1761 467 705 284 494 696 948 257 4 67 339
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174380

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl