• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Czerwiec 2014

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 702 702 0 0 0 0 0 305 305 0 0 0 0 0 17 24 11
  1-3 1036 0 1036 0 0 0 0 485 0 485 0 0 0 0 19 50 18
  3-6 1345 0 0 1345 0 0 0 640 0 0 640 0 0 0 29 43 19
  6-12 1499 0 0 0 1499 0 0 763 0 0 0 763 0 0 28 40 24
  12-24 1344 0 0 0 0 1344 0 725 0 0 0 0 725 0 0 44 20
  pow. 24 1224 0 0 0 0 0 1224 717 0 0 0 0 0 717 0 90 43
  Wiek 18-24 849 152 174 188 183 108 44 447 64 85 93 91 74 40 29 16 5
  25-34 1969 199 333 423 426 348 240 1133 96 164 221 248 227 177 56 42 25
  35-44 1453 141 197 272 325 273 245 767 67 92 124 171 162 151 5 57 26
  45-54 1472 120 187 258 293 299 315 742 43 88 123 152 148 188 2 93 39
  55-59 1039 66 112 159 209 223 270 516 34 54 78 97 105 148 1 45 26
  60-64 l. 368 24 33 45 63 93 110 30 1 2 1 4 9 13 0 38 14
  Wykształcenie wyższe 1005 113 149 211 223 176 133 622 63 95 132 150 108 74 84 28 18
  policealne i śr. zawod. 1473 161 218 251 322 266 255 806 74 115 132 172 159 154 0 61 27
  średnie ogólnokształ. 748 76 100 156 150 138 128 478 44 53 103 97 92 89 9 31 18
  zasad. zawod. 1701 155 244 317 348 348 289 705 51 94 117 138 154 151 0 76 31
  gimnazjalne i poniżej 2223 197 325 410 456 416 419 1024 73 128 156 206 212 249 0 95 41
  Straż pracy ogółem do 1 roku 956 117 168 167 190 161 153 507 53 80 80 118 91 85 19 44 25
  1-5 1295 139 200 271 280 223 182 675 60 102 125 145 129 114 12 37 16
  5-10 963 88 142 201 185 196 151 535 46 67 102 104 117 99 4 32 15
  10-20 1089 92 130 204 229 229 205 549 32 65 102 111 124 115 2 36 21
  20-30 892 67 107 144 174 183 217 391 30 45 55 72 89 100 2 31 13
  30 lat i więcej 400 33 50 85 86 85 61 161 14 22 43 31 25 26 0 11 5
  bez stażu 1555 166 239 273 355 267 255 817 70 104 133 182 150 178 54 100 40
  Ogółem 7150 702 1036 1345 1499 1344 1224 3635 305 485 640 763 725 717 93 291 135
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 504 152 128 163 223 210 352 60 34 33 0
  1-3 731 174 196 256 336 310 569 119 50 59 0
  3-6 937 188 315 330 451 339 727 140 52 46 0
  6-12 1160 183 589 434 401 431 804 173 73 73 0
  12-24 1343 108 1341 492 392 314 764 207 42 65 0
  pow. 24 1223 44 1218 570 388 319 708 164 19 113 0
  Wiek 18-24 849 849 275 0 480 638 510 134 12 20 0
  25-34 1578 0 943 0 473 744 806 337 57 53 0
  35-44 843 0 767 0 337 260 799 277 62 56 0
  45-54 1221 0 874 0 425 151 972 82 78 105 0
  55-59 1039 0 666 0 359 84 621 30 45 118 0
  60-64 l. 368 0 262 0 117 46 216 3 16 37 0
  Wykształcenie wyższe 778 55 460 165 0 251 0 25 0 29 0
  policealne i śr. zawod. 1195 153 768 488 128 287 0 131 17 58 0
  średnie ogólnokształ. 636 131 385 198 390 229 0 76 7 33 0
  zasad. zawod. 1384 158 932 657 154 273 1694 216 78 112 0
  gimnazjalne i poniżej 1905 352 1242 737 1519 883 2230 415 168 157 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 817 150 525 156 314 515 510 165 56 63 0
  1-5 1031 147 642 158 328 0 653 193 47 56 0
  5-10 658 4 475 190 211 0 480 122 25 45 0
  10-20 811 0 629 486 266 0 629 89 32 85 0
  20-30 779 0 518 693 194 0 498 23 15 55 0
  30 lat i więcej 394 0 182 394 106 0 207 3 2 13 0
  bez stażu 1408 548 816 168 772 1408 947 268 93 72 0
  Ogółem 5898 849 3787 2245 2191 1923 3924 863 270 389 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 227 64 56 68 108 82 124 47 2 12 54 0
  1-3 349 85 97 106 155 141 222 90 2 31 86 0
  3-6 452 93 141 134 212 166 273 116 4 23 117 0
  6-12 597 91 318 185 207 228 344 144 9 34 165 0
  12-24 724 74 722 196 236 179 366 184 6 30 203 0
  pow. 24 716 40 713 275 251 212 400 152 1 57 210 0
  Wiek 18-24 447 447 180 0 274 334 263 126 1 10 139 0
  25-34 953 0 613 0 260 446 406 302 8 29 391 0
  35-44 484 0 435 0 189 136 361 223 8 32 204 0
  45-54 635 0 469 0 248 60 425 65 4 63 76 0
  55-59 516 0 327 0 190 29 262 17 3 49 24 0
  60 lat i wiecej 30 0 23 0 8 3 12 0 0 4 1 0
  Wykształcenie wyższe 481 37 274 67 0 163 0 23 0 12 64 0
  policealne i śr. zawod. 665 82 441 239 74 150 0 115 3 25 127 0
  średnie ogólnokształ. 407 65 258 143 244 116 0 70 2 21 66 0
  zasad. zawod. 592 69 421 235 75 113 692 170 1 47 162 0
  gimnazjalne i poniżej 920 194 653 280 776 466 1037 355 18 82 416 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 437 76 297 52 171 237 245 146 4 24 156 0
  1-5 559 79 368 63 163 0 282 160 4 29 155 0
  5-10 375 3 279 100 120 0 225 93 0 21 95 0
  10-20 416 0 330 237 150 0 255 70 2 42 41 0
  20-30 347 0 232 299 102 0 182 16 1 31 3 0
  30 lat i więcej 160 0 62 160 54 0 62 3 0 3 0 0
  bez stażu 771 289 479 53 409 771 478 245 13 37 385 0
  Ogółem 3065 447 2047 964 1169 1008 1729 733 24 187 835 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174549

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl