• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Statystyki kwartalne za: Marzec 2011

  Bezrobotni i poszukujący pracy
  Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Liczba bezrobotnych kobiet razem z tego wg. czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Bezrobotni w okresie do 12 mies. od dnia ukoń. nauki razem Liczba poszukujących pracy
  do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 do 1 1-3 3-6 6-12 12-24 pow. 24 razem kobiety
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 435 435 0 0 0 0 0 224 224 0 0 0 0 0 13 12 5
  1-3 797 0 797 0 0 0 0 422 0 422 0 0 0 0 21 15 7
  3-6 928 0 0 928 0 0 0 500 0 0 500 0 0 0 38 11 3
  6-12 738 0 0 0 738 0 0 443 0 0 0 443 0 0 30 13 8
  12-24 526 0 0 0 0 526 0 319 0 0 0 0 319 0 0 20 8
  pow. 24 290 0 0 0 0 0 290 188 0 0 0 0 0 188 0 28 5
  Wiek 18-24 827 108 228 225 176 75 15 488 58 123 127 116 50 14 56 11 4
  25-34 1168 157 258 263 235 178 77 738 94 146 154 155 128 61 44 19 9
  35-44 665 78 139 162 138 91 57 381 40 74 92 77 62 36 2 20 6
  45-54 727 74 125 176 129 133 90 370 27 61 87 71 67 57 0 29 10
  55-59 270 16 39 85 47 41 42 119 5 18 40 24 12 20 0 12 5
  60-64 l. 57 2 8 17 13 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2
  Wykształcenie wyższe 367 51 68 104 83 45 16 252 34 51 72 58 27 10 93 6 3
  policealne i śr. zawod. 753 87 190 164 181 86 45 493 52 132 96 122 59 32 1 22 10
  średnie ogólnokształ. 434 54 101 122 93 49 15 329 41 66 91 75 44 12 5 4 3
  zasad. zawod. 1103 126 223 276 195 199 84 513 54 80 121 100 104 54 3 30 9
  gimnazjalne i poniżej 1057 117 215 262 186 147 130 509 43 93 120 88 85 80 0 37 11
  Straż pracy ogółem do 1 roku 529 77 126 125 84 64 53 322 57 68 66 54 42 35 15 8 2
  1-5 753 86 173 189 155 115 35 415 39 93 95 94 69 25 14 11 3
  5-10 413 41 93 107 79 61 32 235 20 54 57 46 34 24 0 11 5
  10-20 532 82 97 116 114 80 43 271 38 47 56 63 45 22 1 15 4
  20-30 343 32 65 93 64 58 31 152 11 22 43 35 29 12 0 2 1
  30 lat i więcej 134 8 24 39 29 24 10 56 2 13 18 11 6 6 0 0 0
  bez stażu 1010 109 219 259 213 124 86 645 57 125 165 140 94 64 72 52 21
  Ogółem 3714 435 797 928 738 526 290 2096 224 422 500 443 319 188 102 99 36
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - ogółem
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujący conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia niepełnosprawni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 369 108 49 53 123 136 243 29 19 12 0
  1-3 683 228 92 112 213 271 438 52 19 27 0
  3-6 836 225 301 199 259 302 538 72 21 44 0
  6-12 642 176 208 133 199 248 381 54 12 32 0
  12-24 526 75 526 136 133 147 346 58 10 34 0
  pow. 24 288 15 280 112 102 101 214 38 5 27 0
  Wiek 18-24 827 827 189 0 329 551 359 59 5 10 0
  25-34 934 0 430 0 172 429 534 130 20 38 0
  35-44 562 0 276 0 172 93 450 74 23 30 0
  45-54 694 0 380 0 226 94 563 39 30 61 0
  55-59 270 0 145 0 103 28 209 1 5 29 0
  60-64 l. 57 0 36 0 27 10 45 0 3 8 0
  Wykształcenie wyższe 257 71 106 22 0 156 0 7 0 6 0
  policealne i śr. zawod. 534 164 239 91 20 234 0 36 3 8 0
  średnie ogólnokształ. 393 233 132 46 245 199 0 28 1 17 0
  zasad. zawod. 1103 167 463 269 58 217 1103 91 30 71 0
  gimnazjalne i poniżej 1057 192 516 317 706 399 1057 141 52 74 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 482 152 233 65 161 196 279 61 16 32 0
  1-5 610 189 253 48 176 0 409 65 18 19 0
  5-10 343 4 172 61 74 0 253 34 10 25 0
  10-20 450 0 222 164 123 0 364 28 12 34 0
  20-30 319 0 142 208 78 0 243 2 5 21 0
  30 lat i więcej 131 0 49 124 28 0 88 0 0 6 0
  bez stażu 1009 482 385 75 389 1009 524 113 25 39 0
  Ogółem 3344 827 1456 745 1029 1205 2160 303 86 176 0
  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kobiety
  Wyszczególnienie

  Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem

  z rubryki 1
  do 25 roku życia długotrwale pow. 50 roku życia bez kwalifikacji zawodowych bez doświadczenia zawodowego bez wykształcenia średniego samotnie wychowujące conajmniej jedno dziecko do 18 r. życia które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia niepełnosprawne które nie podjęły
  zatrudnienia po ur. dziecka
  po zakończeniu
  realizacji kontraktu
  socjalnego
  Czas pozostawania bez pracy w m-c do 1 181 58 28 15 61 77 97 25 1 4 32 0
  1-3 348 123 61 50 109 158 173 45 0 13 64 0
  3-6 445 127 163 87 143 187 241 64 1 18 88 0
  6-12 379 116 133 69 123 160 188 48 2 14 83 0
  12-24 319 50 319 55 86 109 189 51 0 18 84 0
  pow. 24 187 14 182 59 65 75 134 37 0 13 80 0
  Wiek 18-24 488 488 130 0 199 344 162 55 1 6 68 0
  25-34 589 0 315 0 110 296 298 117 1 15 228 0
  35-44 312 0 179 0 104 64 223 66 1 15 80 0
  45-54 351 0 203 0 127 51 256 31 1 30 47 0
  55-59 119 0 59 0 47 11 83 1 0 14 8 0
  Wykształcenie wyższe 178 58 65 13 0 106 0 7 0 3 20 0
  policealne i śr. zawod. 361 100 172 49 13 158 0 31 0 6 76 0
  średnie ogólnokształ. 298 168 108 36 188 150 0 28 0 12 41 0
  zasad. zawod. 513 77 250 109 32 127 513 76 0 26 109 0
  gimnazjalne i poniżej 509 85 291 128 354 225 509 128 4 33 185 0
  Straż pracy ogółem do 1 roku 292 91 148 22 94 121 146 59 1 11 69 0
  1-5 316 92 158 24 92 0 182 52 2 11 82 0
  5-10 193 2 101 32 41 0 116 31 0 14 38 0
  10-20 218 0 121 76 67 0 158 20 0 14 17 0
  20-30 140 0 65 93 32 0 87 1 0 9 1 0
  30 lat i więcej 55 0 16 53 22 0 31 0 0 0 0 0
  bez stażu 645 303 277 35 239 645 302 107 1 21 224 0
  Ogółem 1859 488 886 335 587 766 1022 270 4 80 431 0
  Utworzono: 2015-03-04 11:29
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 174523

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl