• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program "Strzał w dziesiątkę" III

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

  Okres realizacji:

  01.01.2012 – 31.03.2013

  Główny cel i opis projektu:

  Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest podnoszenie efektywności oraz jakości usług świadczonych przez pośredników pracy i doradców zawodowych oraz zwiększenie potencjału kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zwiększy się dostępność, jakość i efektywność ich usług. Przyczyni się to do zwiększenia zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy i stworzenia warunków rozwoju aktywności zawodowej w powiecie gliwickim, jak również do ułatwienia realizacji wszelkich programów na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.

  Beneficjenci ostateczni:

  Grupą docelową jest PUP Gliwice oraz jego kluczowi pracownicy, zajmujący się usługami rynku pracy.

  Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

  • zatrudnienie 5 pośredników pracy oraz 3 doradców zawodowych,
  • sfinansowanie szkoleń dla 12 kluczowych pracowników PUP Gliwice.

  Wartość projektu 259.027,48

  Utworzono: 2014-01-21 10:38 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-30 10:37
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1312

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl