• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Program "Zacznij od nowa"

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

  Okres realizacji:

  01.01.2011 – 30.09.2011

  Główny cel i opis projektu:

  Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zarejestrowanych w PUP Gliwice, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego wraz ze wsparciem psychologicznym oraz rozwijaniem umiejętności i kompetencji społecznych uczestników.

  Działania towarzyszące:

  Możliwość refundacji kosztów dojazdu na szkolenie oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem.

  Całkowite wydatki projektu: 260 943,59 PLN

  Utworzono: 2014-01-21 11:42 | Redagował: Tomasz Kobierski 2015-04-24 14:57
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1280

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl