• English - zmień język serwisu na angielski
 • русский - zmień jezyk serwisu na rosyjski
 • PUP Gliwice

  Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

  Zasięg działania

  Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach obejmuje swą właściwością
  Miasto Gliwice na prawach powiatu oraz
  Powiat Ziemski Gliwicki
  8 gmin:
  dwie o miejskim charakterze - Knurów i Pyskowice;
  dwie miejsko-wiejskie - Sośnicowice i Toszek;
  cztery wiejskie - Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec i Wielowieś.

  Siedzibą Starostwa powiatu ziemskiego jest miasto Gliwice, leżące poza obszarem administracyjnym tego powiatu i stanowiące osobny powiat grodzki.

  Więcej informacji o powiecie gliwickim na www.starostwo.gliwice.pl

  Gminy i miasta powiatu gliwickiego:
  Gliwice www.um.gliwice.pl
  Knurów www.knurow.pl
  Pyskowice www.pyskowice.pl
  Sośnicowice www.sosnicowice.pl
  Toszek www.toszek.pl
  Gierałtowice www.gieraltowice.pl
  Pilchowice www.pilchowice.pl
  Rudziniec www.rudziniec.pl
  Wielowieś www.wielowies.pl/
  Utworzono: 2014-03-17 11:28 | Redagował: Tomasz Kobierski 2017-06-16 10:04
  Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3262

  Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl